Internationale verhuizingen
International removals

Mulder Verhuizingen/Movers neemt ook voor internationale verhuizingen graag de zorgen uit handen. Verhuizing naar een ander EU-land is administratief eenvoudig; uw inboedel hoeft niet ingeklaard te worden. Een overzeese verhuizing vereist een bijzondere aanpak. Uw inboedel wordt zorgvuldig vastgezet in zeecontainers zodat uw bezittingen onder alle weers-omstandigheden veilig en onbeschadigd hun bestemming bereiken. Natuurlijk verzorgen we met u de inklaring.